We translate the world Contacts
     GSA Contract #GS-35F-0218R US CAGE - NATO Sup. Code 097N5  


Partner 900 Series
Our best device for language learning and communication.
partner LUX 4 PRO series
Free Speech Translator. No Internet connection needed; start translating with it right out of the box.
iTravl 2 series
A necessity for travel. Communication has never been this easy or fun!
Budget series
Big value for small budget. Instant talking translation of almost any word.
eBook
The perfect eReading device for business documents, educational texts, and leisure books.
ECTACO iTRAVL 3 mini series
OFFLINE Voice Translator - Translates anything you say.

EСTACO Inc. ndodhet në vendin e parë në botë përsa i takon teknologjive të përkthimit elektronik. Një skuadër e paarritshme linguistësh e dizinjatorësh, krijues e realizues të pajisjeve mobile më të sofistikuarat si dhe të programeve për to. Kompania ECTACO Inc. është fituese çmimesh për dizenjimin dhe prodhimin e përkthyesve mobil për qeverinë Amerikane dhe është gjithashtu mjaft e njohur në të gjithë botën për prodhimin e pajisje të tilla të përballueshme për nga çmimi e mjaft më cilesi. E përkushtuar ndaj cilesisë dhe idesë për një komunikim dhe kooperim ndërkombëtar ECTACO Inc. udhëheq në pajisjen e gjithëkujt, si fillestarët ashtu edhe profesionistët, me mjetet e nevojshme për të udhëtuar, kuptuar dhe mësuar. LingvoSoft është dega e kompanisë ECTACO, Inc. përgjesese për realizimin e një gamë të gjerë e mjaft të vlefshëm programesh, për pothuajse të gjitha gjuhët dhe sistemet operative më të njohura në botë, Programet janë në menyrë të vazhdueshme në ballë të inovacioneve. Si prodhuese kryesore e programeve për kompjutera xhepi, Palm OS, Symbian, Windows and SmartPhone, LingvoSoft është veçuar vazhdimisht për arritjet e shquara dhe është vlerësuar me çmime të shumta.

Fjalorët Elektronik

Seria 800 Fjalorët Elektronik
Modelet e Serisë 800 janë projektuar për udhëtarët dhe studentët, të cilët kanë nevoje të komunikojnë përnjëherë në një gjuhë të huaj. Pajisjet janë të afta të flasin mbi 14 000 fraza të lidhura me udhëtimin, nga fjalori unikal i tyre duke përdorur një zë të rregjistruar nga një gjuhë-folës vendas, ato gjithashtu sigurojnë një përkthim të dyanshëm në moment me ndihmën e një fjalori ekstensiv. Përfishrja e fuksioneve më të fuqishme të kerkimit bën që përdoruesit të gjejnë atë çfarë kërkojnë dhe të fillojnë të komunikojnë menjëherë.

Seritë TL-2 Fjalorët Elektronik
Shoqëruesit linguistik kryesore, janë të adoptueshëm dhe janë nga pajisjet më të ndërlikuara të përkthimit, të cilat prodhon kompania. Këto pajisje janë të afta të njohin zërin individual të përdoruesit, ta përkthejnë në një gjuhë të huaj e më pas ta flasin me zë të lartë duke përdorur një zë natural. Të disponueshme për pothuajse të gjithë gjuhët, këto pajisje mbresëlenëse janë përshtatur për çdo qëllim, që nga komunikimi i thjeshtë deri tek instruktimet e detajuara. Kur doni të ndiheni të besimplotë e të sigurtë, atëhere TL-2 është pajisja që duhet të zgjidhni.

Seritë B-3 Fjalorët Elektronik
Pajisjet e Serive B-3 janë perfekte për udhëtarët. Duke pasur mundesinë e kombinimit të dy ose me shumë gjuhëve, ato janë gjeja e duhur kur udhëtoni në një vend të huaj edhe pse nuk dini as edhe një fjalë nga gjuha që flitet në vend. Për të gjitha shprehjet, që kanë të bejnë me udhëtimin, si dhe të gjitha opsionet për kombinimin e gjuhëve janë të rregjistruara nga gjuhëfolës vendas. Shprehjet janë të ndara sipas aktivitetëve, gjë që bënë të mundur gjetjen e tyre vetëm për disa sekonda. Tashmë mund të gjeni ndihmë për të komunikuar menjëherë, kur shkoni në një bankë, kur vizitoni një restorant, apo dhe thjesht kur shetisni.

Seritë X5/X8 Fjalorët Elektronik
Këto mësues të sofistikuar, janë më të dobishmit ndër sistemet gjuhëmësuese që ekzistojnë, për të gjithë ata që kërkojnë të prefeksionojnë një gjuhë të dytë. Duke përdorur një numër të madh burimesh esenciale këto pajisje përmbajnë qindra mijëra fjalë e shprehje sin e fjalorin e zakonshëm, ashtu edhe në atë të terminologjisë së specializuar. Këto modele të avancuara mund të sigurojnë leximin e ligjeratave, e cila ndihmon në përmirësimin e prononcimit, duke u dhënë mundesinë përdoruesve t’u ngjajnë gjuhëfolësve vendas.

Seritë 600/630 Fjalorët Elektronik
Këto seri janë nga të përballueshmet përsa i takon çmimit dhe shumë të sigurta si pajisje. Ato përfishijnë fjalore të zgjeruar, resurse të gramatikës angleze si dhe teste të standartizuara. Të pajisura me funksione të shpejtë e të fuqishme kërkimi, ato sigurojnë çdo gjë të nëvojshme për një komunikim të menjëhershëm si dhe për përkthim të dyanshëm. Tepër fleksibel dhe fuksionale, këto pajisje janë njëherësh edhe mësues të gjuhes edhe organizues.

Seritë 400/430 Fjalorët Elektronik
Këto janë pajisje të klasës biznes, mjaft popullore e të përballueshme, jashtëzakonisht të aftë, shumëanëshe e tepër funksionale. Fjalorët me përkthime shumëanëshme përmbajnë karakteristika të vlerësuara me çmim dhe janë të plotësuar me zë. Duke përfshirë një organizues biznesi shumëgjuhësh, pajisjet sjellin bashkë karakteristikat më popullore për kursimin e kohës, që është një apel për të gjithë njërzit e zënë të biznesit.

Seritë 200/230 Fjalorët Elektronik
Këto modele të nivelit fillestar janë perfekte për ata që janë të interesuar për funksionet baze me çmime të përballueshme. Të thjeshtë për t’u përdorur, ato përfshijnë fjalorë dygjuhësh dhe organizues të përshtatshëm biznesi. Resurse plotësuese janë, funksioni i rregjistrimit të fjalëve të reja si dhe bagazhi i gjerë i shprehjeve dhe idiomave të cilat e bëjnë pajisjen të dobishme për mësimin e gjuhës.

Pajisje të tjera

Ectaco Inc. është jo vetëm një ndër prodhuesit e parë të pajisjeve të përkthimit mobile, por gjithashtu edhe një nga liderat e shitjeve përmes internetit. Ectaco Inc. ofron për shitje pajisje me cilesi e çmime konkuruese, nga prodhues të tjerë si psh Franklin, Yishen, Besta, Goldic, Lingvo e shumë të tjerë. Kjo u jep mundësi klientëve jo vetëm që të kënë çdo gjë në një vend, por edhe të mund të bëjnë krahasimin e gjithëanëshem mes produktëve.

Programët e përkthimit

Komplete
Kompletet e LingvoSoft-it janë zgjidhjët e integruara për manaxhimin e gjuhës shumë të mirë si për studentët dhe udhëtarët, ashtu edhe për profesinistët. Përfshirja e 3 programëve të ngjashme rrit avantazhët e funksionit të editimit të tekstit, si dhe të përkthimit e mësimit të tij. Të 3 modulet, fjalori dygjuhësh, flashcard, si dhe fjalori i shprehjeve janë në gjendje t’i flasin me zë të lartë përkthimet e tyre. Ato janë me të vërtetë një lehtësim në përdorim dhe të përshtatshëm për sisteme të tilla si Windows, Poclet PC, Palm OS.

FlashCards
LingvoSoft FlashCards janë mënyra më e mirë për të zgjëruar fjalorin dhe për të përmirësuar shqiptimin. Ato përmbajnë 4 lojra tërheqëse për të mësuar, gjë që i bën një zgjedhje të zgjuar për ata që duan të mësojnë në çdo vend. Të rekomenduara nga mësuesit dhe të adhuruara nga prindërit e studentët, ato e shndërrojnë mësimin e gjuhës në një eksperiencë të këndshme.

Fjalori i shprehjeve
Fjalori i shprehjeve i LingvoSoft-it është një shoqërues perfekt në udhëtim e një mundësi e mrekullueshme e të mësuarit. Të gjitha 14000 fjalët dhe shprehjet që përmbajnë pajisja, flitën me zë të lartë duke ndihmuar në këtë mënyrë jo vetëm prononcimin, por edhe pasurim e leksikës së fjalëve.

Fjalorët
Fjalorët e zgjeruar multi gjuhësh të përkthimit përmbajnë mbi 1000000 fjalë e shprehje dhe janë në gjendje të përkthejnë në çdo një nga gjuhët menjëherë. Mjaft të fuqishem, të sofistikuar si dhe familjar ato janë mjetët më të rëndësishme në komunikimin modern ndërkombëtar, në studim e kërkim. Funksionët e reja të kërkimit si dhe atributi i të folurit të fjalve bëjnë që përdoruesi të marrë maksimumin nga këto resurse më vlerë.

Programi i përkthimit të plotë të tekstit
Duke realizuar përkthimin e plotë të tekstëve, ky program është perfekt për të gjithë ata që punojnë me një gjuhë të huaj. Programi nuk ka limit në sasinë e fjalëve që përkthen dhe në këtë mënyrë është unik për përkthimin e plotë të letrave, e-mail-eve, faqëve të internetit si dhe të tjera programëve që punojnë me Windows, Pocket PC, Palm OS, dhe Symbian. Terësisht i rregullueshëm programi të jep mundësinë të përshtasni përkthimin e tekstit në atë mënyrë, që teksti të jetë lehtësisht i lexueshëm që herën e parë.

Përkthyesit e ligjeratave
Përfshirja e një sistemi të varur për njohjen e zërit bën që pajisja të mund të kuptojë çfarë është thënë, të përktheje e me pas të flasë me zë human. Disa nga pajisjet me të sofistikuara përdorën nga profesionistët dhe agjencitë qeveritare në të gjithë botën.

Lokalizimi i gjuhës
Ky funksion lejon që pajisja të përdorën në disa gjuhë, të lehtësoj përdorimin e pajisjes kur përdoret në gjuhë të ndryshme. Perkthimi i menusë, nën-menuve si dhe i komandave lejon përdorimin intuitiv të pajisjen në Windows, Pocket PC, Palm OS, MS Smartphone e Symbian.

Lidhësit
Lidhësit janë mënyra më e lehtë që të merrni gjithë ç’ka kërkoni nga pajisja juaj. Ata përfshijnë të gjithë spektrin e programëve të disponueshme për një gjuhë dhe janë të disponueshme për pothuajse të gjithë platformat si Windows, Pocket PC, Palm OS e Celulare. Këto programe ekonomike janë për të gjitha pajisjet që keni ose që do të keni në të ardhmen dhe sigurojnë një akses në botën e re të manaxhimit inteligjent të gjuhës.

Programe të tjerë

Shitjet e programeve të ndryshme on-line kryhën jo vetëm nga Ectaco/LingvoSoft por edhe nga prodhues të tjerë. Programe të tilla si Systran, Promt, IdiomaX, Tong-Yi, Babylon, Ultralingua, Paragon, TeLL Me More janë të disponueshëm për platformat më popullore që përfshijnë Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile Phones dhe Apple iPod.

Gjuhët
Pajisjet dhe programet janë të disponueshme në këto gjuhë: Shqip, Arabisht, Armenisht, Arerisht, Bengali, gjuhe Boshnjake, Bullgarisht, Kinezce e lehtesuar, Kinezce tradicionale, Kroatisht, Cekisht, Danisht, Anglisht, Estonisht, Finlandisht, Frengjisht, Gjermanisht, Greqisht, Cifutshe, Hindi, Hungarisht, Indonezince, Italisht, Japonisht, Korance, Latinisht, Lituanisht, Letonisht, Norvegjisht, Persiance, Polandisht, Portugalisht, Rumanisht, Rusisht, Serbisht, Slovakisht, Slovenisht, Spanisht, Suedisht, Tagalog, Tajlandisht, Turqisht, Ukraince, Vjetnamisht, Idish.

Platformat
LingvoSoft-i i prodhon të gjitha programet të pajtueshme me një gamë të gjerë platformash e sistemesh operative, duke u mundësuar përdoruesve mundësi e zgjedhjes. Duke prodhuar programe në 48 gjuhë për Pocket PC, Palm OS, Smartphone dhe Apple iPod, LingvoSoft vazhdimisht zhvillon këto sisteme për të gjitha pajisjet mobile në përgjithësi.

Ectaco United States
Ectaco United Kingdom
Ectaco Germany
Ectaco Poland
Ectaco Italy
Ectaco Russia
Ectaco Australia & New Zealand
Ectaco Canada
Ectaco Spain
Ectaco Ukraine
Ectaco China
LingvoSoft
LingvoSoft United Kingdom
LingvoSoft Germany